Zakres działalności

Na Państwa życzenie wykonujemy pełny zakres projektowania, przygotowania oraz rozliczenia inwestycji.

Zakres oferowanych usług projektowych:

– koncepcja architektoniczna

– wizualizacje fotorealistyczne budynku

– projekt architektoniczny

– projekt konstrukcji budynku,

– projekt  wentylacji,

– projekt technologiczny,

– projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

– projekt wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej,

– projekt wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej,

– projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

– projekt kotłowni,

– projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

– projekt instalacji odgromowej

– projekt wewnętrznej instalacji nisko prądowej

– projekt wewnętrznej instalacji gazowej

– projekt instalacji sprężonego powietrza

– projekt zagospodarowania działki

– projekt zjazdu z drogi publicznej

– projekt dróg wewnętrznych i placów manewrowych

– projekt makroniwelacji terenu

– projekt zewnętrznej sieci przeciwpożarowej

– projekt sieci elektrycznej i oświetlenia terenu

– projekt sieci kanalizacji deszczowej czystej i brudnej

– projekt sieci kanalizacji sanitarnej

– projekty przyłączy do sieci zewnętrznych

Ponadto oferujemy Państwu:

Aktywny udział w postępowaniach środowiskowych (karty informacyjne, operaty środowiskowe, operaty wodno-prawne, etc)

Aktywny udział w przygotowywaniu inwestycji dla uzyskania dofinansowań (na etapie przygotowawczym jak i rozliczeniowym przyznanych środków).

Kosztorysy i przedmiary robót.

Kosztorysy wskaźnikowe i harmonogramy prac.

Specyfikacje techniczne

Projekty wystroju wnętrz

Projekty przestrzeni publicznej, nawierzchni, etc.

Charakterystyki energetyczne obiektu.

Uzgodnienia dokumentacji w zakresie: p.poż,  bhp i ergonomii, sanitarnym

Wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych.

Prowadzenie książek obiektów budowlanych (KOB), przeglądy techniczne obiektów, etc.

Weryfikacja zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Doradztwo przy zakupie nieruchomości inwestycyjnych.