Zakres działalności - wand2 - Firma projektowo-budowlana
EN PL

Zakres działalności

Na Państwa życzenie wykonujemy pełny zakres projektowania, przygotowania oraz rozliczenia inwestycji.

Zakres oferowanych usług projektowych:

- koncepcja architektoniczna

- wizualizacje fotorealistyczne budynku

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcji budynku,

- projekt  wentylacji,

- projekt technologiczny,

- projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- projekt wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej,

- projekt wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej,

- projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt kotłowni,

- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

- projekt instalacji odgromowej

- projekt wewnętrznej instalacji nisko prądowej

- projekt wewnętrznej instalacji gazowej

- projekt instalacji sprężonego powietrza

- projekt zagospodarowania działki

- projekt zjazdu z drogi publicznej

- projekt dróg wewnętrznych i placów manewrowych

- projekt makroniwelacji terenu

- projekt zewnętrznej sieci przeciwpożarowej

- projekt sieci elektrycznej i oświetlenia terenu

- projekt sieci kanalizacji deszczowej czystej i brudnej

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej

- projekty przyłączy do sieci zewnętrznych

 

Ponadto oferujemy Państwu:

Aktywny udział w postępowaniach środowiskowych (karty informacyjne, operaty środowiskowe, operaty wodno-prawne, etc)

Aktywny udział w przygotowywaniu inwestycji dla uzyskania dofinansowań (na etapie przygotowawczym jak i rozliczeniowym przyznanych środków).

Kosztorysy i przedmiary robót.

Kosztorysy wskaźnikowe i harmonogramy prac.

Specyfikacje techniczne

Projekty wystroju wnętrz

Projekty przestrzeni publicznej, nawierzchni, etc.

Charakterystyki energetyczne obiektu.

Uzgodnienia dokumentacji w zakresie: p.poż,  bhp i ergonomii, sanitarnym

Wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych.

Prowadzenie książek obiektów budowlanych (KOB), przeglądy techniczne obiektów, etc.

Weryfikacja zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Doradztwo przy zakupie nieruchomości inwestycyjnych.

 

 Copyright © 1994-2012 by wand II. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja: Agencja interaktywna zets.pl